ตลับกรอง

  • Filter cartridge

    ตลับกรอง

    การป้องกันไฟฟ้าสถิตคือการเคลือบฟิล์มอลูมิเนียมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์คือการปิดผิวของวัสดุกรองด้วยชั้นเคลือบโลหะอลูมิเนียมที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและระบายอากาศได้บางมากเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิตจากไฟกระโดดซึ่งสามารถใช้ได้กับการกำจัดฝุ่นภายใต้สภาวะที่มีการป้องกันการระเบิด