ตัวกรองห้องโดยสารรถยนต์

  • Car cabin filter

    ตัวกรองห้องโดยสารรถยนต์

    สามารถคาดเดาได้ว่าในอนาคตรถยนต์จะกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่สามของมนุษย์และคนยุคใหม่ใช้เวลาอยู่ในรถยนต์มากขึ้นเรื่อย ๆ
    ในเมืองการกระจายของมลพิษทางอากาศไม่สม่ำเสมอยิ่งอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์มลพิษก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น
    พัดลมของระบบระบายอากาศในรถยนต์จะสูดดมอนุภาคและก๊าซที่เป็นอันตรายและพัดไปยังผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยตรง