ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ

  • Air purifier Filter cartridge

    ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ

    โครงสร้างองค์ประกอบตัวกรองในตัวช่วยลดความต้านทานของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถในการซึมผ่านของอากาศที่ดีทำให้ระบบอัดบรรจุอากาศของเครื่องฟอกอากาศมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและมีผลในการทำให้บริสุทธิ์ดีขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างยังนำมาซึ่งการปรับปรุงพื้นที่

    กรองเส้นผมเกสรดอกไม้และอนุภาคขนาดใหญ่อื่น ๆ กรอง PM2.5 แบคทีเรียและไวรัสกรองกลิ่นฟอร์มาลดีไฮด์ tv0c และก๊าซอันตรายอื่น ๆ